Építőanyag és fürdőszoba szakáruház.
Telephelyek:    Nagykanizsa    »     Nagyrécse    »     Zalakaros    »     Letenye
Menü
Webáruházaink
Kategóriák
Facebook

http://epforg.hu/ » Általános szerződési, fizetési és szállítási feltételek

A(z) http://epforgkft.hu/ weboldalt (továbbiakban webáruház) az Épforg Kft (továbbiakban: szállító vagy eladó vagy Webáruház) üzemelteti abból a célból, hogy az ott rendelést leadó látogató (továbbiakban vevő) számára elektronikus vásárlási lehetőséget biztosítson. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő Általános Fizetési és Szállítási Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés esetén az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadod. A termékeink vásárlásakor beleegyezel, hogy elfogadod és betartod az itt felsorolt általános feltételeket. 

Szállító adatai

Székhely: H -8756 Nagyrécse Táncsics u 46.
Adószám: 10230026-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09060014
Telefonszám: 06-93-322-135, 06-70-932-5855
 

Általános kikötések

  • Az alábbi üzleti feltételek érvényesek a Webáruházzal kapcsolatos minden ajánlatra, szállításra és szolgáltatásra. Bármilyen módosítás, még akkor is, ha az a felek között megbeszélésre került, csak írásban érvényes, ugyanolyan formai kellékekkel, mint a szerződés maga.
  • A Webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, az itt olvasható Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon.
  • Vásárlásra minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult, amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Keresés

Ha a keresett terméket sehol nem találod webáruházunkban, vedd igénybe keresőnket. A képernyő jobb oldalán kell beírni a termék nevének vagy leírásának bármelyik szavát, vagy szórészletét. A keresés gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen mindazon termékek megjelennek, amelyek nevében vagy leírásában a megadott szó vagy szórészlet szerepel. Ezekre rákattintva eljuthatsz a kívánt termékhez. Ha a keresés így is eredménytelennek bizonyult fordulj ügyfélszolgálatunkhoz Tel:06-70-932-58-55. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésedre és tájékoztatnak arról, hogy a kívánt terméket be tudjuk-e szerezni vagy sem.

Ha a kiválasztott terméket szeretnéd megvásárolni, a Kosárba gombra kattintva, kezdeményezheted az áru vásárlását. Miután beraktad a kosárba a neked tetsző termékeket, folytathatod a vásárlást. A termék mennyiségét is tetszés szerint átírhatod, megváltoztathatod. Az alapértelmezés szerint 1 db-ot kínálunk fel. A kosarat 72 óráig el is mentheted és közben bármikor folytathatod a vásárlást. 

A rendelés elfogadása
A rendelés leadásáról és elfogadásáról rendszerünk egy emlékeztető e-mailben tájékoztat. Amennyiben a rendelt tételek szállításával kapcsolatban bármilyen kérdésed lenne (pl. nem tudunk szállítani az adott termékből, nincs esetleg a kiválasztott méret vagy szín) munkatársunk a megadott (06-93-322-135) telefonszámon megkeres. 

A Webáruház ügyfélszolgálatánál rendeléseid az alábbi, hagyományos formában is leadhatod: 

Az info@epforg.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában, mely levélben feltüntetted a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat: a megrendelő pontos neve, számlacíme, a csomagküldés pontos címe (utca, házszám, város és irányítószám), egy telefonszám, amelyen munkatársunk egyeztetni tud a rendeléssel kapcsolatban (ha a rendelt termékből egyáltalán, vagy nem az általad rendelt méretben stb. nincs készleten). A visszaélések elkerülése végett minden e-mailben leadott rendelést a megadott telefonszámon is visszaigazolunk, illetőleg  Ptk. 6:84. § és 6:85. § rendelkezéseire is figyelemmel válasz e-mailben is visszaigazoljuk a megrendelést.

Fizetési, és szállítási mód
A megrendelt áruhoz gyári szállítással jutsz hozzá. A fenti ár tartalmazza az ÁFÁT. Előre banki utalással kell fizetni ha a megrendelt árut házhozszállítással kéred. 

Készpénzes kiegyenlítésre is lehetőség van, telephelyeinken a megrendelt áru átvehető, kifizethető. 

Telephelyek:
Nagykanizsa, Magyar út 114-116
Tel./Fax: 06-93-322-135,-311-153 

Nagyrécse, Táncsics M.46
Tel./Fax: 06-93-371-024 

Zalakaros, behiák Puszta
Tel./Fax: 06-93-340-836 

Letenye, József A.út
Tel./Fax:06-93-343-211 

Nyitva tartás
Hétfő-Péntek: 07-16 óra
Szombat: 07-12 óra 

Téves megrendelés
Amennyiben rendelésed tévedésből adtad le, azt a leadást követően e-mailben az info@epforg.hu címen vagy a 06-70-932-58-55 telefonszámon személyesen mondhatod le, a csomag feladása előtt minden következmény nélkül. Amennyiben a rendelést az általad kért módon nem tudjuk az általad elvárt idő alatt teljesíteni (pl. több hetet kellene várni az adott termék megérkezésére), a rendelést szintén következmények nélkül lemondhatod. 

Csomagolás
A megrendelt termékeket gyári csomagolással kapod meg. 

Szállítási határidő
A megrendelt áru leírásában megtalálható az irányadó szállítási határidő munkanapban vagy munkahétben kifejezve. Raktárkészlet terméknél előfordulhat, hogy az adott pillanatban a szükséges mennyiség éppen nem áll rendelkezésre, ezért kérjük vásárlóinkat, hogy a visszaigazolásban megadott határidőt vegyék figyelembe. Az áru időben történő kiszállításának feltétele az előreutalásos fizetési mód esetén az összeg számlánkra történő megérkezése. 

Fontos
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt szíveskedj tételesen megvizsgálni és ha az sérült, vagy mennyiségi hiányt tapasztalsz a szállító levélen minden esetben jelezd. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A probléma esetén hívjd vevőszolgálatunkat. A 06-70-932-58-55 telefonszámon. 

Téves megrendelés
Amennyiben megrendelésed tévesen adtad le, azt a leadást követően az info@epforg.hu címen vagy a következő telefonszámon telefonon,06-70-932-58-55, illetve telephelyeinken személyesen is lemondhatod , a csomag feladása előtt minden következmény nélkül. 

Elállási jog
Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. Amennyiben a Vásárló a Ptk és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti fogyasztónak tekintendő, abban az esetben a vásárló a szerződéstől az alább idézett 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a rendelkezései szerint elállhat illetőleg felmondhatja, mely jogát a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található (jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező) nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A fogyasztót megillető elállási illetőleg felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát az alább idézett 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
(4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése
előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Amennyiben a fogyasztó a fentiek szerinti határidőben és módon eláll a szerződéstől, a Webáruházunk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A fogyasztónak a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alább idézett 22. § szerinti elállása vagy felmondása esetén Webáruházunk a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Webáruházunk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Azonban ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Webáruházunk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ezúton felhívjuk a fentiek szerint fogyasztónak minősülő vásárlóink figyelmét, hogy termék adásvételére  irányuló szerződés esetén a Webáruházunk mindaddig visszatarthatja a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Amennyiben Webáruházunk külön nyilatkozattal vállalja, hogy a terméket Webáruházunk fuvarozza vissza, ebben az esetben nem illeti meg a Webáruházunkat az előbbiek szerinti visszatartás jog.

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

Webáruházunk az alábbiakra hívja fel a fogyasztónak minősülő vásárlói figyelmét:
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Webáruházunk vagy a Webáruházunk által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
Webáruházunk címe: Épforg kft, 8800 Nagykanizsa Magyar u.114-116 
A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi annak sértetlenségét, és piros postai utalványon visszaküldi Önnek a termék értékét.

Szavatosság, garancia
A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Vásárló teljes körűen felelős. 

Szavatossági idő
Az általunk forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállalunk, vagy vállalnak beszállítóink. Webáruházunk ezúton tájékoztatja vevőit a kellékszavatossági igény elévüléséről:
A vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Azonban, ha a vásárló a Ptk és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti fogyasztónak tekintendő abban az esetben, a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog  tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató jelen ÁSZF 2. sz, mellékletét képezi

Elektronikus szerződéskötésről
Áruházunkban bárki regisztrációval vagy anélkül vásárolhat. A megrendelést és visszaigazolást áruházunk iktatja és később is hozzáférhető. A megrendelés lépései: Az áru kosárba helyezése, Pénztárba történő belépés, A vevő adatainak bevitele, Megrendelés elküldése, a megrendelés visszaigazolása a Webáruház részéről. A szerződés magyar nyelven jön létre. 

Az ezen az oldalon felsorolt szövegek feltüntetésére törvény kötelez bennünket. Magatartási kódexünk azonban a következő: A mi alapvető érdekünk a fogyasztó (vevő) maximális elégedettsége, ezért sok esetben a ránk nézve kötelező törvényeken túl is nyújtunk extra szolgáltatásokat, azért, hogy a vevőink elégedettek legyenek. Alapelvünk, hogy mi vagyunk a vevőért és maximálisan jó, korrekt szolgáltatást nyújtsunk. 

Személyes adatok védelme
Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Az Ön által megadott adatokat az Épforg kft. csak ezek érdekében rögzíti és őrzi, anélkül hogy harmadik illetéktelen személyek számára azokat az Ön hozzájárulása nélkül kiadná. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával Ön teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadásával okozott károkért polgári jogi és büntető jogi felelősséggel tartozik.
A kapcsolódó szavatossági szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazza. 

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó paragrafusai érvényesek.
Cégbíróság elérhetősége:
Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 8900 Zalaegerszeg Deák tér 7.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg Deák tér 7.
Tel: 92-311-375
Fax: 92-311-375/152.
Ügyfélfogadás: H-P: 8-11-ig

 

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:* ÉPFORG Építő- és Tüzelőanyagkereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 8756 Nagyrécse, Táncsics utca 46., Cégjegyzékszám: 20 09 060014, Telefonszám: 06-93-322-135, 06-70-932-5855, E-mail: info@epforg.hu)
* Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:*
* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
* A megfelelő jelölendő
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

2. sz. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Épforg Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő....23, de legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Épforg Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.